Harmonogram

Zahájení soutěže:  2. února 2021 (od 8:00)

Bonus pro první soutěžící: do 31. května 2021

Odevzdání soutěžních děl:  do 30. června 2021 (do 17:00) Termín prodloužen do 8. července 2021 (do 17:00)

Hodnocení odborné poroty: červenec – srpen 2021

Hlasování veřejnosti: 27. července (od 8:00 hod) – 27. srpna 2021 (do 20:00 hod)

Seminář pro účastníky soutěže a slavnostní vyhlášení vítězů:  16. září 2021

 

 

 

O soutěži

Stavby s vůní dřeva je největší studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění v České republice. V roce 2021 vyhlašuje Nadace dřevo pro život již 9. ročník této soutěže.

Chcete se přihlásit? Vyhněte se zbytečným chybám! Přečtěte si důkladně soutěžní podmínky.

Záměrně nesvazujeme soutěžící konkrétním zadáním. Stojíme o to, aby studenti ukázali, jak variabilním materiálem podle nich dřevo ve stavebnictví je. Všechny soutěžní návrhy dělíme na dvě kategorie, a to Dřevěné stavby – malé (do 500 m3 obestavěného prostoru)a Dřevěné stavby – velké (nad 500 m3 obestavěného prostoru).

Do soutěže je možné přihlásit nejen stavby domů, ale i rozhledny, lávky a další dřevěné konstrukce.

Soutěžní díla hodnotí jak odborná porota, která se skládá z významných architektů, stavařů i investorů, tak široká veřejnost v rámci on-line hlasování.

Všichni účastníci získají zajímavé zkušenosti už jen tím, že se budou soutěže účastnit. Šest vítězů si pak mezi sebe rozdělí finanční a věcné odměny v hodnotě 200 000 Kč.

Téměř pravidlem se v naší soutěži již stalo, že soutěžící získají díky své účasti vysněná a prestižní pracovní místa.

 

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky pro hlasující veřejnost

Ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva 2021 může široká veřejnost HLASOVAT pro studentské soutěžní návrhy za těchto podmínek:

 • Hlasování probíhá on-line na stránkách www.StavbySVuniDreva.cz v období od 27. července (08:00) do 27. srpna (20:00) 2021.

 • Hlasuje se ve dvou soutěžních kategoriích, a to Dřevěné stavby – malé  a Dřevěné stavby – velké.

 • Každý hlasující může v každé kategorii poslat právě 1 hlas.

 • Hlasovat je možné pouze s potvrzenou e-mailovou adresou. Registrace adresy probíhá automaticky přes formulář, který se zobrazí na stránkách hlasování. Po vyplnění kontaktních údajů přijde na zadanou adresu e-mail s odkazem, na který je nutné kliknout. Tím bude e-mailová adresa ověřena a její majitel může následně hlasovat.

 

Každý hlasující se může navíc ZAPOJIT DO SOUTĚŽE o cenu pro hlasující. První hlasující, kterého vylosujeme, vyhraje dřevěnou balanční desku. Druhý šťastlivec získá zábavnou deskovou hru. Oba výherci budou zároveň pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavby s vůní dřeva 2021.

 

 • Výherci budou vylosováni následující týden po ukončení hlasování, tedy do 6. září 2021. Výherci budou vyrozuměni e-mailem a 16. září budou uvedeni na facebookové stránce www.facebook.com/StavbySVuniDreva.

 • V případě, že výherci nebudou do týdne reagovat na výzvy k převzetí ceny, tato cena propadne ve prospěch náhradní vylosované osoby.

 • Výherci získají také vstup na slavnostní vyhlášení soutěže Stavby s vůní dřeva 2021, které se koná 16. 9. 2021 v Praze.

 • V případě, že se vítěz nedostaví, bude výhra předána jinou formou po předchozí e-mailové domluvě.  

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezapočítat hlasy, které byly jakýmkoli způsobem manipulovány.

 • V případě, že vyhraje nezletilá osoba, je nutné dodat souhlas s převzetím ceny od zákonného zástupce.

Hlasující bere hlasováním v soutěži Stavby s vůní dřeva 2021 na vědomí Informace o zpracování osobních údajů pro hlasující – k přečtení ZDE.

Osobní údaje hlasujících jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hlasujících v soutěži Stavby s vůní dřeva a zamezení duplicitního hlasování. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení evidence hlasujících a zamezení duplicitního hlasování v soutěži a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné v soutěži hlasovat.

 

Vyhlašovatelem soutěže je:
Nadace dřevo pro život
U Uranie 18, 170 00 Praha 7 - Holešovice
www.DrevoProZivot.cz

Kontakt: registrace@drevoprozivot.cz

 

 

Odborná porota

Architekti

ING. ARCH. MICHAL KOTLAS

Domesi/Prodesi
architekt
Více info

ING. ARCH. TOMÁŠ VESELÝ

Magistrát hl.m. Prahy
zástupce ředitele pro sekci rozhodování o území
Více info

Zástupci investora

ING. JOSEF VOJÁČEK

Lesy České republiky, s.p.
Generální ředitel
Více info

ING. STANISLAV CIESLAR

časopis Konstrukce
šéfredaktor
Více info

Stavební inženýři

ING. IRENA TRUHLÁŘOVÁ

ARCHCON atelier
vedoucí sekce architektura
Více info

ING. LUKÁŠ KRBEC

A2 Timber s.r.o.
jednatel
Více info

ING. PAVLA PANÁČKOVÁ

Nadace dřevo pro život
Vedoucí projektu Stavby s vůní dřeva
Více info

Co můžete vyhrát?

 Studenti přihlášení do naší soutěže získají:

 • Certifikát o účasti v soutěži Stavby s vůní dřeva 2021.

 • Informaci o pořadí v rámci hlasování veřejnosti (odborná porota nebude určovat pořadí děl).

 • Pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené s rautem se zástupci významných institucí a dřevozpracujících podniků.

 • Roční předplatné časopisu DŘEVO&stavby v tisku i on-line.

 Ceny.png

Cena odborné poroty

V obou kategoriích uděluje odborná porota první místo, vítěz každé kategorie obdrží:

 • 50 000 Kč, finanční ocenění pro vítěze odborné poroty věnovala společnost Lesy České republiky, s.p.,

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • licenci k programu SEMA po celou dobu studia (pro absolventy na jeden rok) v hodnotě 10 000 Kč, kterou vítězové získají v rámci jednodenního školení tohoto programu. Zároveň po celou dobu využívání licence obdrží vítězové bezplatně updaty softwaru, 2x ročně novou verzi programu a k dispozici bude zdarma po celou dobu využívání licence i služba Hotline,

 • dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • roční předplatné časopisu Stavebnictví,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • možnost účastnit se se svým výherním dílem soutěže Dřevěná stavba roku 2022.

 

Cena veřejnosti

 • Finanční odměnu ve výši 10 000 Kč,

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,
 • roční předplatné časopisu Stavebnictví.

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • možnost účastnit se se svým výherním dílem soutěže Dřevěná stavba roku 2022.

 

Cena STORA ENSO ČR       stora enso pro male logo m

Společnost STORA ENSO ČR ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve svém díle použijí materiály CLT a LVL. Vítěz ceny STORA ENSO ČR obdrží:

 • Diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího.

 

Cena Kronospan        2

Společnost Kronospan CR spol. s r.o. ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve svém díle použijí materiál OSB. Vítěz ceny Kronospan obdrží:

 • Diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku do výrobního závodu společnosti Kronospan Jihlava,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího.

 

Informace o materiálech a podklady k navrhování naleznete na:

- CLT materiál

- LVL materiál

- OSB materiál

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu       mpo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni všichni soutěžící. Vítěz ceny MPO obdrží:

 • Diplom Nadace dřevo pro život,

 • dřevěné hodiny,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího.

 

 Cena pro hlasující

Hlasující, který bude hlasovat v obou soutěžních kategoriích, se zařadí do losování o skvělé ceny ze dřeva.

 • První hlasující, kterého vylosujeme, vyhraje dřevěnou balanční desku.
 • Druhý šťastlivec získá zábavnou deskovou hru.

Oba výherci budou zároveň pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavby s vůní dřeva 2021.

SsVD 2021 baner 1200x900 bez

Balanční deska z dílny Wood Style

První výherce získá dřevěnou balanční desku, která je zábavnou a funkční cestou k posílení středu těla.
Deska je vyrobena z bukového dřeva, které zaručí originální vzhled s dlouhou životností. Válec má pogumovaný povrch bez spoje vyvinutý přímo pro balanční desku.
Autorem je Martin Šupka. O své novince z dílny Wood Style říká: „Balanční deska přináší efektivní trénink rovnováhy jak pro sportovce tak i nováčky, kteří zažijí s deskou spoustu legrace.“
„Mé heslo? Wood Style, změní ti pohled na svět.“

Zábavná desková hra z dílny MATY MOVES

Druhý výherce získá vymazlenou deskovou hru EQUILIBRIX Connect, která je osvědčenou klasikou z dílny MATY MOVES. Jedná se o velmi rychlý a napínavý souboj plný zvratů s překvapivě jednoduchými pravidly. Hra je celá ze dřeva!
Autorem je Matyáš Veselý, který hry i sám vyrábí ve své dílně na severu Čech. Dílky řeže jednotlivě laserem a místo lepidla je spojuje kladivem. Vznikají tak hry, které jsou technologicky i esteticky výjimečné.
„Moje tvorba je postavená na vášni a radosti ze života. Mezi mými hrami najdete abstraktní strategie pro dva i barevné párty hry pro šest lidí. Stačí si jen vybrat podle nálady a situace.
Velkou inspirací mi je příroda, a proto jsou v mých hrách všechny prvky vzájemně vyvážené a i sebelepší tah má svou slabinu.“

 

Joomla SEF URLs by Artio

2022 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací